REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Biblioteka jest parafialną Biblioteką działającą przy Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Różańcowej w Katowicach – Zadolu.
 2. Biblioteka mieści się w pomieszczeniach pod kościołem – wymagane jest godne zachowanie się korzystających z Biblioteki.
 3. Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać wszyscy zainteresowani, którzy potwierdzą swoją tożsamość okazując dyżurującemu bibliotekarzowi stosowny dokument.
 4. Wykaz dzieł księgozbioru Biblioteki jest zamieszczony w Indeksie Biblioteki.
 5. Książki wypożycza się na okres 2 tygodni.
 6. Czytelnik nie może mieć jednorazowo więcej niż trzy 3 dzieła wypożyczone oraz 5 dzieł udostępnionych do Czytelni.
 7. Wypożyczający może uzyskać przedłużenie terminu zwrotu książek, jeśli nie ma na nie innych zamówień.
 8. Długość okresu przedłużenia terminu zwrotu książek wyznacza dyżurujący bibliotekarz.
 9. Odbiór książek czytelnik potwierdza własnoręcznym podpisem w Zeszycie Wypożyczeń.
 10. Dzieła ze statusem „czytelnia”, znajdujące się w Księgozbiorze Podręcznym, są udostępniane tylko na miejscu – w Czytelni.
 11. W Czytelni obowiązuje cisza.
 12. Wszystkie książki zamówione przez czytelnika podaje dyżurujący bibliotekarz.
 13. W wyjątkowych sytuacjach Biblioteka zastrzega sobie prawo decyzji co do rodzaju i liczby wypożyczeń ze swoich zbiorów.
 14. Czytelnicy odpowiadają za zgubienie bądź uszkodzenie wypożyczonych dzieł.
 15. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu pozbawia czytelnika prawa do korzystania z jej zbiorów.