RADA PARAFIALNA

SKŁAD PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

1. Proboszcz ks. Piotr Kluczka – Przewodniczący Rady
2. ks. Piotr Kędzior – Wikariusz
3. ks. Arkadiusz Sitko – Wikariusz
4. Piotr Porwisz – Wiceprzewodniczący Rady
5. Małgorzata Porwisz – Sekretarz Rady
6. Gizela Herok
7. Maria Koptoń
8. Magdalena Kowalczyk
9. Grażyna Lelątko
10. Magdalena Lipowicz
11. Barbara Nowak
12. Romuald Płaza
13. Barbara Spendel
14. Damian Spendel
15. Zbigniew Sprada
16. Róża Surma
17. Jadwiga Włodarczyk