DZIECI MARYI

medalikRuch Dzieci Maryi jest adresowany do dzieci, które chcą szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Powstał pod wpływem objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure w 1830 roku, a papież Pius IX zatwierdził go 20 czerwca 1847 r.

W archidiecezji katowickiej Ruch został zapoczątkowany w latach 70-tych XX wieku. W roku 1978 ówczesny biskup katowicki Herbert Bednorz (zatwierdził określenie „Dzieci Maryi” jako oficjalną nazwę Ruchu) polecił ks. Janowi Morcinkowi opracowanie wytycznych do odnowienia ruchu maryjnego wśród starszych dzieci. Rozmowę z ks. prałatem dr. Janem Morcinkiem, obecnym proboszczem parafii św. Szczepana w Bogucicach (Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej), na temat historii Ruchu w naszej archidiecezji można znaleźć na: http://www.dziecimaryi.pl/index.php

W parafii na Zadolu wspomniana wspólnota działa od około 15 lat, a jej obecnym opiekunem jest ks. Tomasz Mandrysz. Spotkania uczestników wspólnoty, podczas których czyta się Pismo Św., rozważa tajemnice różańca św., przeznacza się czas na śpiew i zabawę, odbywają się w każdą sobotę o godzinie 10.00 w salce nad zakrystią. Realizowany jest także program formacyjny oparty na głównych założeniach Ruchu Dzieci Maryi w Polsce. Ponadto organizowane są wspólne wyjścia – np. na lodowisko czy do żywej szopki w Panewnikach.

W czasie wakacji dzieci biorą udział w dziewięciodniowych rekolekcjach prowadzonych zazwyczaj przez kapłana, siostrę zakonną i animatorów według ustalonego programu formacyjnego. Informacje o rekolekcjach organizowanych w 2015 roku na terenie archidiecezji katowickiej można znaleźć na: http://www.dziecimaryi.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=198:letnie-rekolekcje-2015

Dzieci angażują się w życie Parafii, np. organizując przedstawienia czy rozdając sianko pod wigilijny obrus w ostatnią niedzielę Adwentu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA SPOTKANIA W KAŻDĄ SOBOTĘ O GODZINIE 10.00