GRUPA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Historia grupy różańcowej w naszej Parafii sięga początków jej istnienia. Można powiedzieć, nie mogło być inaczej, skoro Patronką zadolańskiej wspólnoty jest Maryja Królowa Różańca Świętego. Grupa powstała już w 1984 roku, a pierwszą jej animatorką była pani Helena Wilczek.

Charakterystyczne dla struktury Grupy Żywego Różańca są tzw. Róże – w skład każdej z nich wchodzi tyle osób, ile jest tajemnic Różańca. Zatem u początku istnienia wspólnoty działała 1 Róża, składająca się z 15 osób. W kolejnych latach stale wzrastała liczba członków Grupy, dodatkowo od roku 2012 Różaniec Święty wzbogacił się o kolejną cząstkę – Tajemnice Światła. Obecnie opiekunem grupy jest ks. Piotr Kędzior. Wspólnotę tworzy od grudnia 2016 r., 5 Róż, każda składająca się z 20 osób. Daje to w sumie liczbę 100 uczestników Grupy Żywego Różańca w naszej Parafii, stawiając tę wspólnotę na pierwszym miejscu, jeśli brać pod uwagę liczebność.

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy utrzymać się w wierności ku Bogu, wytrwać w dobrym, zaś siebie i bliźnich bronić od złego. Mają obowiązek wielbić Maryję i naśladować Jej cnoty.

Pamiętajmy różaniec pochodzi z nieba i do nieba prowadzi.

Osoba należąca do wspólnoty zobowiązuje się do odmawiania każdego dnia jednej konkretnej dziesiątki Różańca w wyznaczonej intencji (każdego miesiąca na łamach naszej gazetki publikujemy intencję), w jakiej modli się Żywy Różaniec; co miesiąc także w ramach Róż następuje zmiana odmawianej przez poszczególnych członków tajemnicy – przykładowo, jeśli w kwietniu dana osoba modliła się I tajemnicą chwalebną, to w maju będzie się modlić II tajemnicą chwalebną.

Święty Papież Jan Paweł II wyjaśnia: „Aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać „streszczeniem Ewangelii” jest zatem stosowne, żeby po przypomnieniu Wcielenia i ukrytego życia Jezusa (tajemnice radosne), a przed zatrzymaniem się nad cierpieniami męki (tajemnice bolesne) i nad triumfem zmartwychwstania (tajemnice Chwalebne), rozważać również pewne momenty życia publicznego o szczególnej wadze (tajemnice światła). W liście z 16 października 2002 roku zatytułowanym „Rosarium Virginis Mariae” (O rόżańcu świętym) Jan Paweł II ogłasza rok 2003 – rokiem maryjnym, oraz wykłada mistyczny charakter rόżańca. W związku z tym, proponuje dodać dla jego pełności tajemnice związane z misją publiczną Jezusa na ziemi, jakoś pominiętą w dotychczasowych tajemnicach: w nowym układzie różańca odmawiamy tajemnice radosne w poniedziałki i soboty; tajemnice bolesne we wtorki i piątki; tajemnice chwalebne w środy i niedziele; zaś tajemnice światła w czwartki.

Warto zauważyć, że wielu uczestników wspólnoty różańcowej nie poprzestaje na odmówieniu obowiązkowej „dziesiątki”, lecz modli się np. całą cząstką, a nie brak także osób, które odmawiają cały Różaniec – 4 cząstki, czyli wszystkie 20 tajemnic.

Członkowie wspólnoty spotykają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:30 na nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca, odmawiając wynagradzający różaniec święty ku czci Niepokalanego Serca Maryi, oraz na comiesięcznym spotkaniu formacyjnym. Na spotkania formacyjne zapraszamy w każda pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 8.00 do salki pod kościołem.

Każde spotkanie rozpoczynamy modlitwą do Matki Bożej Różańcowej, „Błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem” pamiętając o słowach Księdza Proboszcza Zygmunta z homilii wygłoszonej w Wielki Czwartek 2012 roku: „Nie ustawajcie w modlitwie  i niech wasza modlitwa będzie przede wszystkim różańcowa”, o którą to również prosił goszczący w kwietniu 2015 roku w naszej Parafii, Arcybiskup Wiktor Skworc.

CZERWIEC 2017 ROK

MODLITWA DO KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
Błogosławiony różańcu Maryi,
Słodki łańcuchu, który łączysz
nas z Bogiem; więzi miłości,
która nas jednoczysz z aniołami;
wieżo ocalenia od napaści piekła;
bezpieczny porcie w morskiej
katastrofie! Nigdy Cię już
nie porzucimy. Będziesz nam
pociechą w godzinie konania.
Tobie ostatni pocałunek
gasnącego życia. A ostatnim akcentem
naszych warg będzie Twoje słodkie imię,
o Królowo Różańca, o Matko nasza droga,
o Ucieczko grzeszników, o Władczyni,
Pocieszycielko strapionych. Bądź
wszędzie błogosławiona, dziś i zawsze,
Na ziemi i w Niebie. Amen.
Bł. Bartłomiej Longo

KONSPEKT spotkania Żywego Różańca

Wrzesień 2017 ROK
Pieśń: Matko Najświętsza do Serca Twego
Słowa wstępne  –  Jesteśmy kolejnym pokoleniem, które narzeka na młodzież. A przecież wiara, obyczaje, wartości przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Może warto, żebyśmy my, dorośli, uderzyli się w piersi i przyznali, jak słabą wiarę przekazaliśmy naszym dzieciom i wnukom, skoro im dzisiaj jej brakuje. To też pole do ewangelizacji młodego pokolenia. Oni w naszym dorosłym życiu mają zobaczyć obecność BOGA.

Modlimy się w papieskiej  intencji Apostolstwa Modlitwy:

  • Ewangelizacyjna: aby nasze parafie, ożywione duchem misyjnym, były miejscem przekazywania wiary i dawania świadectwa miłości.

Podstawową wspólnotą w Kościele jest parafia. To tutaj rozpoczyna się i rozwija życie sakramentalne – począwszy od chrztu, poprzez który zostaliśmy włączeni do Kościoła. Tu przeżywamy cały rok liturgiczny, tu gromadzimy się w każdą niedzielę na Eucharystii. Tu , poprzez katechezę czy spotkania formacyjne w grupach parafialnych, dokonuje się przekazanie wiary. Tu możemy liczyć na wsparcie duchowe i materialne, kiedy przyjdzie taka potrzeba. Módlmy się, aby jak najwięcej parafii tętniło duchem misyjnym i dzięki temu angażowało coraz więcej ludzi do dawania świadectwa wiary i miłości.

               Módlmy się również w naszych intencjach:…………

 

INTENCJA GRUPY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA WRZESIEŃ 2017

Maryję, naszą Matkę, prośmy na rozpoczynający się nowy rok szkolny, katechetyczny i formacyjny dla dzieci, młodzieży i rodziców naszej parafii oraz dla nauczycieli, katechetów i wychowawców o Boże błogosławieństwo i o bogactwo życia wiarą. Polecajmy Królowej Różańca Świętego całą naszą parafię, aby była miejscem, gdzie przekazuje się wiarę, daje świadectwo miłości i by parafianie na co dzień kierowali się wartościami chrześcijańskimi.

*Różaniec : Rozważamy trzecią tajemnicę światłaGłoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

„A oto zbliżył się do Niego pewien człowiek i zapytał: «Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?». Odpowiedział mu: «Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania». Zapytaj Go: «Które?». Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego!». Odrzekł Mu młodzieniec: «Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?». Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!». Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości” (Mt 19, 16-22).

Samo wypełnianie przykazań nie wystarczy, aby pójść za Chrystusem. Trzeba zostawić swoje przywiązania, skarby… Trzeba zrozumieć, że tylko On może dać prawdziwe szczęście, wolność, radość – i wtedy, nie oglądając się w wstecz, iść pod prąd, ale za Chrystusem, który jest „ drogą i prawdą, i życiem”.

– Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10 razy), Chwała Ojcu, O mój Jezu
– Królowo Różańca świętego, módl się za nami
– za naszych chorych członków – Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
– za zmarłych członków grupy różańcowej……..(wymienić) – Wieczny odpoczynek

Zadania na wrzesień :

  • Zaproponuję dziecku, wnuczkowi albo koledze zaangażowanie się w jakąś grupę przy parafii.
  • Opowiem dziecku, wnuczkowi albo koledze krótką, budującą historię z życia jednego ze świętych młodych ludzi.

* Z życia Kościoła:
– Przebaczamy, ale pamiętamy bolesne daty z historii: 1 i 17 września. Módlmy się o wielki dar Boga dla świata, jakim jest pokój.
– 8 września obchodzimy święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – Matki Bożej Siewnej. Przyniesione przez rolników ziarno, które wsieją w ziemię, kapłan błogosławi, prosząc Stwórcę, aby wydało plon obfity
– 18 września, u początku roku szkolnego, wspominamy św. Stanisława Kostkę – patrona dzieci i młodzieży. Dziś potrzeba wielkiej modlitwy o wiarę dla młodego pokolenia Polaków.

* Z życia stowarzyszenia Żywy Różaniec:
– W dniach 6-8 września na Jasnej Górze odbędzie się I Ogólnopolski Kongres Różańcowy. Środa i czwartek to spotkania, wykłady i modlitwa, w której uczestniczą delegacje ruchów i parafii. Na nocne czuwanie z czwartku na piątek i w święto Narodzenia Matki Bożej zapraszamy wszystkich członków Żywego Różańca, aby ukazać całej Polsce, że różaniec jest jedynym ratunkiem dla świata.
– Niech owocem stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie będzie nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca w naszych parafiach. Tam, gdzie jeszcze go nie ma, prośmy naszych kapłanów, aby pomagali nam je przeżywać.
– W wielu diecezjach jesienią organizowane są diecezjalne spotkania i pielgrzymki Żywego Różańca. Bierzmy w nich udział, bo stanowią one okazję do wspólnej modlitwy i formacji.

Nasze spotkania formacyjne Żywego Różańca na Zadolu odbywają się w pierwsze soboty miesiąca po Mszy św. i nabożeństwie do Niepokalanego Serca Maryi o godzinie 8.00 w salce pod Kościołem. Gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych pragnących dołączyć do naszej grupy parafialnej : pod „Sztandar Maryi Królowej Różańca Świętego”.

« CZEŚĆ MARYI – CZEŚĆ I CHWAŁA »

*Modlitwa: Akt poświęcenia się rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi ułożona przez św. Ludwika Marię Grigniona de Montforta.

O Maryjo, Dziewico i Matko Boga, rodzina nasza, którą widzisz u Twych stóp, poświęca się dziś uroczyście Twojemu Niepokalanemu Sercu.Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy się bez reszty, a więc: naszą ojczyznę, nasze serca, nasze ciała, nasze dusze, wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy. Tobie poświęcamy nasze doczesne i duchowe troski, nasze prace i trudy, nasze radości i cierpienia.
Maryjo, uświęć nas i błogosław nam!
Prosimy Cię, o najukochańsza Matko, nie odmawiaj nam swojej opieki i napełnij nas swoim duchem. Obdarz nas swoim usposobieniem: duchem miłości Boga i posłuszeństwa, aby nasz dom stawał się coraz bardziej domem pokoju; duchem modlitwy i umartwiania, byśmy przez częste przyjmowanie sakramentów świętych, a przede wszystkim przez omawianie świętego Różańca zachowali i pomnażali w sobie łaskę Bożą; duchem bezinteresownej miłości bliźniego, abyśmy coraz bardziej stawali się jednym sercem i jedną duszą; duchem wierności obowiązkom i sumienności, aby każdy z nas przez przezwyciężenie wygodnictwa coraz więcej podobał się Tobie i sprawiał Ci radość.
O Niepokalane Serce Maryi!
Prosimy Cię, dozwól, aby z Twojego Serca popłynął do nas wszystkich strumień tych łask, które ukształtują naszą na  wzór Świętej Rodziny z Nazaretu. Pomóż nam tak żyć, jak przyrzekliśmy; tak kochać, by Ciebie radować; tak postępować, jak Ty tego pragniesz! Błogosław naszym postanowieniom i obietnicom. Dodaj nam odwagi, abyśmy przez modlitwę i umartwienie przyczynili się do nawrócenia grzeszników, do rozszerzania Twojego i Twojego Boskiego Syna królestwa, do zadośćuczynienia za wszystkie zniewagi, które niewdzięczni ludzie wyrządzają Twojemu matczynemu Sercu.

Prosimy Cię, Maryjo, Matka nasza, Pani i Królowo naszej rodziny:
Błogosław nam!
Broń nas!
Osłaniaj nas!
Wpoisz nasze imiona do Twego Niepokalanego Serca jako zagwarantowanie Twojej szczególnej opieki.
Amen.