GRUPA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Historia grupy różańcowej w naszej Parafii sięga początków jej istnienia. Można powiedzieć, nie mogło być inaczej, skoro Patronką zadolańskiej wspólnoty jest Maryja Królowa Różańca Świętego. Grupa powstała już w 1984 roku, a pierwszą jej animatorką była pani Helena Wilczek.

Charakterystyczne dla struktury Grupy Żywego Różańca są tzw. Róże – w skład każdej z nich wchodzi tyle osób, ile jest tajemnic Różańca. Zatem u początku istnienia wspólnoty działała 1 Róża, składająca się z 15 osób. W kolejnych latach stale wzrastała liczba członków Grupy, dodatkowo od roku 2012 Różaniec Święty wzbogacił się o kolejną cząstkę – Tajemnice Światła. Obecnie opiekunem grupy jest ks. Piotr Kędzior. Wspólnotę tworzy od grudnia 2016 r., 5 Róż, każda składająca się z 20 osób. Daje to w sumie liczbę 100 uczestników Grupy Żywego Różańca w naszej Parafii, stawiając tę wspólnotę na pierwszym miejscu, jeśli brać pod uwagę liczebność.

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy utrzymać się w wierności ku Bogu, wytrwać w dobrym, zaś siebie i bliźnich bronić od złego. Mają obowiązek wielbić Maryję i naśladować Jej cnoty.

Pamiętajmy różaniec pochodzi z nieba i do nieba prowadzi.

Osoba należąca do wspólnoty zobowiązuje się do odmawiania każdego dnia jednej konkretnej dziesiątki Różańca w wyznaczonej intencji (każdego miesiąca na łamach naszej gazetki publikujemy intencję), w jakiej modli się Żywy Różaniec; co miesiąc także w ramach Róż następuje zmiana odmawianej przez poszczególnych członków tajemnicy – przykładowo, jeśli w kwietniu dana osoba modliła się I tajemnicą chwalebną, to w maju będzie się modlić II tajemnicą chwalebną.

Święty Papież Jan Paweł II wyjaśnia: „Aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać „streszczeniem Ewangelii” jest zatem stosowne, żeby po przypomnieniu Wcielenia i ukrytego życia Jezusa (tajemnice radosne), a przed zatrzymaniem się nad cierpieniami męki (tajemnice bolesne) i nad triumfem zmartwychwstania (tajemnice Chwalebne), rozważać również pewne momenty życia publicznego o szczególnej wadze (tajemnice światła). W liście z 16 października 2002 roku zatytułowanym „Rosarium Virginis Mariae” (O rόżańcu świętym) Jan Paweł II ogłasza rok 2003 – rokiem maryjnym, oraz wykłada mistyczny charakter rόżańca. W związku z tym, proponuje dodać dla jego pełności tajemnice związane z misją publiczną Jezusa na ziemi, jakoś pominiętą w dotychczasowych tajemnicach: w nowym układzie różańca odmawiamy tajemnice radosne w poniedziałki i soboty; tajemnice bolesne we wtorki i piątki; tajemnice chwalebne w środy i niedziele; zaś tajemnice światła w czwartki.

Warto zauważyć, że wielu uczestników wspólnoty różańcowej nie poprzestaje na odmówieniu obowiązkowej „dziesiątki”, lecz modli się np. całą cząstką, a nie brak także osób, które odmawiają cały Różaniec – 4 cząstki, czyli wszystkie 20 tajemnic.

Członkowie wspólnoty spotykają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:30 na nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca, odmawiając wynagradzający różaniec święty ku czci Niepokalanego Serca Maryi, oraz na comiesięcznym spotkaniu formacyjnym. Na spotkania formacyjne zapraszamy w każda pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 8.00 do salki pod kościołem.

Każde spotkanie rozpoczynamy modlitwą do Matki Bożej Różańcowej, „Błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem” pamiętając o słowach Księdza Proboszcza Zygmunta z homilii wygłoszonej w Wielki Czwartek 2012 roku: „Nie ustawajcie w modlitwie  i niech wasza modlitwa będzie przede wszystkim różańcowa”, o którą to również prosił goszczący w kwietniu 2015 roku w naszej Parafii, Arcybiskup Wiktor Skworc.

KWIECIEŃ 2019 ROK

ºPieśń: Nasze plany i nadzieje…
ºZapalający świecę: Światło Chrystusa.
ºWszyscy: Bogu niech będą dzięki.
º Słowo wstępne – kapłan lub zelatorka: Kobiety, które spotkały Zmartwychwstałego Jezusa przy pustym grobie, pobiegły z tą radosną nowiną do apostołów. Choć misja głoszenia Słowa Bożego dana jest kapłanom, to także kobiety swoją subtelnością i głęboką wiarą, „w mocy Bożego Ducha”, dają wciąż piękne świadectwo obecności Zmartwychwstałego Pana w naszych rodzinach.

Modlimy się w papieskiej intencji Apostolstwa Modlitwy:
– Ogólna: Za lekarzy i pracowników organizacji humanitarnych, przebywających na obszarach objętych wojną i narażających własne życie, aby ocalić innych.
„Niesiemy pomoc cierpiącym w wyniku konfliktów i katastrof naturalnych. Działamy z poszanowaniem zasad humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności. Naszą misją jest czynić świat lepszym przez zmniejszanie cierpienia i niesienie wartości humanitarnych”. Słowa te zostały umieszczone na stronie Polskiej Akcji Humanitarnej. Pokazują misję wielu ludzi, którzy narażają własne życie, niosą pomoc tam, gdzie toczy się wojna. Wspierając finansowo różnego rodzaju akcje pomocy, nie zapominajmy o wsparciu modlitewnym. Kiedy życie ludzkie ciągle jest w niebezpieczeństwie, dobrze jest czuć, że jest ktoś, kto czuwa nade mną, daje siłę i odwagę w służbie drugiemu człowiekowi.

Intencja modlitewna na miesiąc kwiecień 2019 r.
Naszej najlepszej Matce polecajmy wszystkich przystępujących do sakramentu pojednania i pokuty prosząc dla nich o łaskę dobrej i owocnej spowiedzi świętej oraz prośmy za spowiedników o dar cierpliwości, mądrości i roztropności. Wypraszajmy dla Parafian siły do umocnienia wiary i pełnienia uczynków miłosierdzia, aby w pełni przeżyć czas Zmartwychwstania Pańskiego.

Modlimy się również w naszych intencjach (zachęcić do podania swoich osobistych intencji, np. o zdrowie dla kogoś z rodziny itp.): ………..

Różaniec: Rozważamy pierwszą tajemnicę chwalebną – Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
„A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!». Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!». Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli»” (J 20, 26-29)

Wiesz, Panie, że i na mnie przychodzą czasem chwile zwątpienia. Wtedy chciałbym Cię dotknąć, mieć pewność, że nie zostawiłeś mnie samego. W ciszy przyklękam przed tabernakulum, gdzie skryłeś się pod postacią chleba i wyznaję z wiarą: „Pan mój i Bóg mój!”. Jesteś! Żyjesz! „Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu” (Mk 9, 24).
– Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10 razy), Chwała Ojcu, O mój Jezu…
– Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.
– Za zmarłych członków kółka różańcowego ……….. (wymienić) – Wieczny odpoczynek…
Konferencja (prowadzi ją kapłan lub zelatorka odczytuje z „Różańca”, s. 16-17. „Odkryć oblicze Chrystusa”. Konferencję kończą propozycje zadań na marzec ).

ZADANIA NA KWIECIEŃ:
1. Odmówię tajemnicę zmartwychwstania, dziękując za łaskę zbawienia i odkupienia.
2. Gdy spotka mnie przykrość lub krzywda ze strony kogoś, w ciszy pomodlę się o dobro dla tej osoby.
Z życia Kościoła:
– Chrystus zmartwychwstał! Nasze zadanie to życiem i przykładem ogłosić tę prawdę. Szczególnie tym, którzy żyją tylko tradycją, a nie prawdziwą wiarą.
– Święto Miłosierdzia Bożego jest to okazja do przypominania światu, że każdy może przyjąć ten dar, jeśli otworzy swoje serce. W tym dniu Jezus udziela wielu łask tym, którzy skorzystają z daru sakramentu pokuty.
Z życia parafii:
– Weźmy aktywny udział w nabożeństwach świętego Triduum Paschalnego. Nie może zabraknąć w parafii adoracji w ciemnicy i przy grobie Pańskim poprowadzonych przez ŻR po uzgodnieniu z księdzem proboszczem.
– Od Wielkiego Piątku trwamy na Nowennie do Miłosierdzia Bożego. Możemy zaproponować, że w te dni o godz. 15.oo będziemy spotykali się, aby odmawiać Koronkę do Bożego miłosierdzia.
– Święto Miłosierdzia Bożego niech będzie wielkim wołaniem o miłosierdzie dla świata.
ZADANIE APOSTOLSKIE: w Niedzielę Miłosierdzia ofiaruję Koronkę do Bożego miłosierdzia w intencji nawrócenia najbardziej zatwardziałych grzeszników.
Z życia Stowarzyszenia Żywy Różaniec:
– Zapraszamy na XI Pielgrzymkę Czytelników miesięcznika „Różaniec” do Loretto, która odbędzie się 18 maja .
– Zapraszamy na VII Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasną Górę. Rozpocznie się 31 maja Apelem jasnogórskim. Po Apelu odbędzie się czuwanie modlitewne, a o godz. 23.oo Msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu. Sobotę 1 czerwca w całości spędzimy pod szczytem Jasnej Góry. Początek o 9.33. uroczysta suma o godz. 12.oo.
– Trwa Wielka Nowenna Różańcowa przed jubileuszem 200-lecia powstania Żywego Różańca. Możemy się do niej przyłączyć indywidualnie albo jako koło lub róża. Zgłoszone osoby zostaną wpisane do specjalnej księgi, którą na zakończenie nowenny złożymy w Lyonie przy grobie sługi Bożej Pauliny Jaricot.
– Już dzisiaj zapraszamy na rekolekcje ogólnopolskie dla członków Żywego Różańca , które odbędą się w Gietrzwałdzie w dniach 9-12 lipca 2019r.Poprowadzi je ks. Zbigniew Kocoń

MODLITWA NA JUBILEUSZ ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Maryjo, Matko Boża Różańcowa,
zjednoczona miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystusem
i rozważająca w Sercu tajemnice jego życia,
dziękujemy Ci za dar modlitwy różańcowej,
którą ubogacasz Kościół,
za wspólnotę Żywego Różańca,
która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa,
za sługę Bożą Paulinę Jaricot,
która to dzieło zainicjowała,
i za niezliczone łaski,
jakie mam każdego dnia wypraszać u Boga.
Niepokalana Dziewico i Matko,
otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością,
ucz przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa
w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały.
Obdarz wszystkie Twoje swoje dzieci
łaską umiłowania modlitwy różańcowej.
Niech ona pomnaża chwałę Boga
I przyczynia się do zbawienia ludzi.
Uproś nam dar świętego życia na ziemi
I wiecznego szczęścia w niebie. Amen

Wszystkie łaski, wszelkie światło
czerpałam z tajemnic różańcowych
i one uczyniły moje życie owocnym.
Paulina Jaricot

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszą wspólnotą parafialną ŻR : pod „Sztandar Maryi Królowej Różańca Świętego”. Spotkania formacyjne Żywego Różańca na Zadolu odbywają się w pierwsze soboty miesiąca po Mszy św. i nabożeństwie do Niepokalanego Serca Maryi o godzinie 8.00 w salce pod Kościołem.

Cześć Maryi – Cześć i Chwała!