OAZA RODZIN

Domowy KościołDomowy Kościół – gałąź rodzinna Ruchu Światło – Życie, znany również jako Oaza Rodzin istnieje w naszej parafii od 7 lat. Podstawową strukturę Ruchu stanowi „krąg”, liczący 5 małżeństw (nominalnie 4-7) , w którym realizowana jest idea małej grupy, jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary.

Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny, rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości.

Wspólnota Domowego Kościoła uczestniczy w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych, organizowanych w mieszkaniach jej członków naprzemiennie.

Spotkanie miesięczne kręgu rodzin składa się z następujących części stałych: 

 • dzielenia się życiem (dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku)
 • modlitwy:
  • dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym,
  • tajemnica różańca;
 • formacji:
  • dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego, konferencja ks. moderatora
  • omówienie nowego tematu

Parą animatorską jest obecnie Barbara i Damian Spendel.