INFORMACJA

Od soboty 30 maja został zniesiony limit uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, a więc chętni mogą brać udział w Mszach św. i nabożeństwach.
Uczestników liturgii obowiązuje zachowanie stosownego dystansu osób, noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos. Nadal starajmy się przyjmować Komunię na rękę, spożywając ją w obecności kapłana (nie wolno odchodzić z hostią do ławki, czy na zewnątrz kościoła). Osoby, które ze względów medycznych bądź innych przyjmują Komunię do ust, prosimy by czyniły to na końcu.
Decyzją Arcybiskupa Metropolity Katowickiego od soboty 6 czerwca odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Utrzymuję się ją jedynie dla osób:
– w podeszłym wieku
– z objawami infekcji
– które czują obawę przed zarażeniem