OGŁOSZENIA PARAFIALNE

05.04.2020 – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Niedziela Palmowa. Pamiątka wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, gdzie kilka dni później przyjął śmierć krzyżową za nasze zbawienie. Palmy, których wprawdzie nie możemy poświęcić w kościele, ale mamy je w domu, przypominają nam o radości płynącej z obecności Jezusa w naszym życiu.

1. Rozpoczynamy Wielki Tydzień, który nas zbliża do radości Zmartwychwstania Pańskiego. Ze względu na istniejące warunki, będziemy go przeżywać inaczej niż dotąd. Będzie to dla nas okazja aby dostrzec bardziej to, co jest wewnętrzne niż zewnętrzne.

2. Korzystając z dyspensy i w trosce o zdrowie każdego z nas i naszych bliźnich, Eucharystię oraz celebracje Triduum Paschalnego przeżywajmy dzięki transmisjom TV i radiowym. Wtedy też przyjmujemy Komunię duchowo z zachowaniem warunków godnego jej przyjęcia. Obowiązek przyjęcia Komunii w okresie wielkanocnym obejmuje czas aż do uroczystości Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca br.). Można również skorzystać z transmisji online z naszego kościoła:

  • Niedziela Palmowa – 9.00 i 17.00
  • Wielki Czwartek: Msza św. Wieczerzy Pańskiej – 18.00
  • Wielki Piątek: Droga Krzyżowa i Koronka do Bożego Miłosierdzia – 15.00 oraz Ceremonie Wielkiego Piątku – 18.00
  • Wielka Sobota: Wigilia Paschalna – 20.00

3. Przypominamy, że w związku z stanem epidemii i zgodnie z zarządzeniem naszego abpa Wiktora Skworca

  • została przedłużona (aż do odwołania) dyspensa od udziału w Mszy św. w kościele
  • wszystkie Msze św. są odprawiane bez udziału wiernych: w tygodniu o 7.00 i 18.00, a w niedziele o 9.00 (intencje z 7.00, 8.30 i 10.00) i 17.00 (intencje z 11.30, 13.00 i 17.00)
  • pogrzeby są odprawiane tylko na cmentarzu (z jedną stacją)
  • spowiedź jest możliwa na życzenie penitenta, wcześniej ustalając to z duszpasterzem
  • w Wielką Sobotę nie ma poświęcenia pokarmów

4. Prosimy o przynoszenie kwiatów do wystroju świątecznego kościoła. Można je składać przy chrzcielnicy.

5. Kościół, jak zawsze, pozostaje dostępny dla wiernych w tygodniu pomiędzy Mszą poranną a wieczorną, a w niedziele 7.00 – 8.30 i 10.00 – 16.30. Z tyłu kościoła można zaopatrzyć się w paschaliki na stół wielkanocny – ofiara: 6 zł. W najbliższym czasie będzie można też nabyć najnowszy numer Gościa Niedzielnego.

6. Prosimy o włączenie się w modlitwę różańcową o 20.30: duszpasterze w kościele, wierni w domu. Niech nas jednoczy modlitwa i zapalona gromnica. Na koniec tej modlitwy udzielane jest błogosławieństwo całej parafii.

7. Duszpasterze zachowują rezydencję i są do dyspozycji parafian. Telefon kontaktowy to: 32/252-49-40. Jeżeli ktoś z mieszkańców Zadola nie ma możliwości zrobienia koniecznych zakupów może poprosić o pomoc w tym zakresie kontaktując się z parafią

8. Dziękujemy za wszystkie składane dotąd ofiary na utrzymanie naszego kościoła jak i z tytułu intencji mszalnych. W poczuci troski o nasz kościół parafialny możemy je składać do skarbon lub przez przelew bankowy na konto parafii:
PKO BANK POLSKI 31 1020 2313 0000 3202 0019 8861

Życzymy wszystkim Bożego błogosławieństwa i wiary w Bożą Opatrzność.

O UZYSKANIU PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘZKICH W SYTUACJI NADZWYCZAJNEJ POZA SPOWIEDZIĄ W WYJAŚNIENIU KS. DR. HAB. JACKA KEMPY, WTUŚ

Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 960 przedstawia naukę Kościoła o konieczności spowiedzi: „Indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, przez który wierny, świadomy grzechu ciężkiego, dostępuje pojednania z Bogiem i Kościołem. Jedynie niemożliwość fizyczna lub moralna zwalnia od takiej spowiedzi. W takim wypadku pojednanie może się dokonać również innymi sposobami”.

Kościół wskazuje taki sposób uzyskania przebaczenia grzechów ciężkich w wyjątkowej sytuacji niemożności wyspowiadania się. Jest nim wzbudzenie żalu doskonałego za grzechy oraz szczere pragnienie (postanowienie) wyspowiadania się.

Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 1452) opisując doskonały żal za grzechy stwierdza: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości». Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Nauka ta opiera się na orzeczeniu Soboru Trydenckiego, który w nauce o sakramencie pokuty uczy o skrusze, czyli o żalu doskonałym: „…chociaż zdarza się, iż skrucha ta jest niekiedy dzięki miłości doskonała i pojednuje z Bogiem zanim jeszcze sakrament zostanie przyjęty, niemniej jednak pojednania tego nie należy przypisywać samej skrusze bez zawartego w niej pragnienia sakramentu” (rozdz. 4).

Nauka ta należy do Tradycji Kościoła. Nie umniejsza ona w żaden sposób wagi sakramentu pokuty. Wręcz przeciwnie, pokazuje jego wartość: do otrzymania przebaczenia wszystkich grzechów w takiej wyjątkowej sytuacji potrzebny jest nie tylko żal doskonały, ale też pragnienie spowiedzi. W przyszłości wyrazi się ono ostatecznie w czynie: w akcie spowiedzi, gdy miną nieusuwalne przeszkody.

Przy przypomnieniu tej ostatniej zasady, kierującej uwagę ku przyszłej spowiedzi, należy pamiętać, że osoba żałująca za swoje grzechy i pragnąca spowiedzi już teraz otrzymuje przebaczenie – „takie samo” (nie ma innego) jak w spowiedzi, czyli otrzymuje łaskę uświęcającą. Może zatem przyjmować Komunię świętą (w sposób sakramentalny lub duchowy).

Co do zachowania zwykłych warunków spowiedzi wypada przypomnieć, że szczery i doskonały żal za grzechy zakłada realizację wszystkich pozostałych warunków: rachunku sumienia, postanowienia poprawy, zadośćuczynienia. Ponieważ ten ostatni nie wiąże się w tym przypadku z obligatoryjną pokutą nakładaną przez spowiednika, to można zakładać, że dobrowolna pokuta będzie owocna, ale jej kształt pozostaje w gestii osoby jednającej się z Bogiem.