OGŁOSZENIA PARAFIALNE

19.08.2018 – XX NIEDZIELA ZWYKŁA

Po raz kolejny usłyszymy słowa Jezusa, który mówi o sobie, że jest chlebem żywym. Zarówno dla opisanych w Ewangelii Żydów, jak i dla wielu współcześnie żyjących osób jest to nauka trudna do zrozumienia i przyjęcia. A jednak Jezus zachęca, żeby spożywać Jego Ciało, mówiąc, że kto tak czyni „ten trwa we Mnie, a Ja w nim”. Wyznajemy wiarę w obecność Chrystusa pod postacią chleba i wina, które przyjmujemy do naszych serc. Niech wzrasta w nas pragnienie komunii z Jezusem.

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na naszą parafię. Bóg zapłać za złożone ofiary.


1. Dziś odbywa się pielgrzymka kobiet i dziewcząt do MB Piekarskiej. Łączymy się w modlitwie z pielgrzymującymi do piekarskiego sanktuarium. Nasze pątniczki przywitamy o 16.15 a później wspólnie odśpiewamy nieszpory maryjne.

2. W środę w przypada wspomnienie NMP Królowej a w naszej parafii również dzień modlitwy z św. Ritą. Zapraszamy na Mszę św. wieczorną a po niej na nabożeństwo z poświęceniem róż ku czci św. Rity. Podziękowania i prośby wypisane na karteczkach można składać wcześniej w zakrystii.

3. W sobotę od 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu.

4. Polecamy nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a w nim:

  • Św. Jacek Odrowąż podczas licznych wędrówek z wielkim żarem głosił Dobrą Nowinę. Jaki jest sekret sukcesu ewangelizacyjnego św. Jacka i ile jest prawdy w opowieściach o cudach, których dokonywał?
  • .wyjaśnienie zmiany wprowadzonej w katechizmie w punkcie dotyczącym kary śmierci i o ewolucji koncepcji kary śmierci w Kościele katolickim
  • O polskim rolnictwie wobec zmian klimatycznych i gospodarczych.

5. Bóg zapłać za ofiary dzisiejszej niedzieli i z całego. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie kolektą specjalną na remont drzwi wejściowych do kościoła.

Życzymy błogosławionej niedzieli i udanego wypoczynku wakacyjnego.