NOWY KOMUNIKAT PROBOSZCZA

Zgodnie z nowy zarządzeniem Księdza Arcybiskupa od poniedziałku wracamy do zwykłego porządku odprawiania Mszy św. z udziałem wiernych.
• W przypadku naszego kościoła parafialnego może w niej uczestniczyć maks. 50 osób.
• Przystępując do Komunii usilnie zaleca się, by przyjmować ją na rękę.
• Znak pokoju przekazujemy sobie przez skinienie głową
• Pamiętajmy również o obowiązkowej maseczce ochronnej, zasłaniając usta i twarz (również w czasie liturgii). Starajmy się zachować te zasady.
• Spowiedź św. 15 minut przed każdą Mszą św.