SŁOWO PROBOSZCZA DO WSZYSTKICH PARAFIAN

Drodzy Parafianie. Siostry i Bracia.

Dzisiaj (25 marca) w Kościele obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego, a w naszej parafii wspominamy rocznicę konsekracji naszego kościoła parafialnego. Z wdzięcznością spoglądamy na czas budowy, duszpasterzy, którzy posługiwali i posługują, szczególnie pierwszego proboszcza i budowniczego ks. Zygmunta Klose i wszystkich zaangażowanych w to dzieło. Z wdzięcznością kierujemy naszą modlitwę za wszystkie łaski, które otrzymaliśmy z Bożej Opatrzności w ciągu tych lat przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej.

Radość przeplata się ze łzami, kiedy proboszcz musi Wam powiedzieć, że ze względu na istniejącą sytuację, nie możecie uczestniczyć w liturgii sprawowanej w kościele ani w tygodniu ani w niedziele, aż do odwołania.

Wraz z księżmi wikariuszami Piotrem i Arkadiuszem trwamy z Wami na modlitwie, pamiętamy o Was, tęsknimy i każdego dnia Wam błogosławimy. Korzystajcie z transmisji radiowo telewizyjnych Mszy św. i przyjmujcie Komunię duchowo. Staramy się taką transmisję stworzyć z naszego kościoła. Na razie w tym względzie borykamy się z problemami. Proszę Was, abyście każdego dnia w swoich domach łączyli się z nami na modlitwie różańcowej i Apelu Jasnogórskim o godz. 20.30 (15 minut wcześniej będzie nam o tym przypominał jeden z naszych dzwonów). Na koniec tej modlitwy błogosławimy Was, wasze rodziny oraz całą parafię.

Msze św. będą odprawiane przez duszpasterzy jak dotychczas ale bez udziału wiernych. Aby umożliwić jak największą dostępność kościoła dla osobistej modlitwy, zmianie ulegną godziny odprawianych Mszy św. niedzielnych. W niedziele będą sprawowane dwie Eucharystie: o godz. 9.00 (intencje mszalne z godz. 7.00, 8.30 i 10.00) oraz o godz. 17.00 (intencje mszalne z godz. 11.30, 13.00 i 17.00). Kościół będzie otwarty w dni powszednie w godz. 7.30 – 17.30, a w niedziele 7.00 – 8.30 i 10.00 – 16.30.

Zgodnie z nowym zarządzeniem pogrzeby będą odprawiane tylko na cmentarzu (jedna stacja przy grobie), pamiętając o tym, że może w nim uczestniczyć 5 osób.

Sakrament pokuty będziemy sprawować tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. Nie ma możliwości, co stanowczo podkreśla Stolica Apostolska, spowiedzi przez środki komunikacji elektronicznej. Kościół również wskazuje na możliwość przebaczenia grzechów ciężkich w wyjątkowej sytuacji niemożności wyspowiadania się. A mianowicie przez wzbudzenie żalu doskonałego (z miłości do Boga) za grzechy oraz szczere pragnienie (postanowienie) wyspowiadania się. Ten żal zakłada zachowanie pozostałych zwykłych warunków spowiedzi: rachunku sumienia, postanowienia poprawy, zadośćuczynienia i w tym wypadku dobrowolnej pokuty.

Zwracam się do Was również z prośbą o dalsze wspieranie naszej parafii ofiarami, które można składać przez przelew bankowy. Za dotychczasowe składam Wam serdeczne Bóg zapłać. Podobnie można to uczynić z tytułu zamówionych intencji mszalnych w tytule przelewu podając datę i intencję.

Nr konta bankowego: PKO BP S.A. II O/Katowice 31 1020 2313 0000 3202 0019 8861

Co do szczegółów pozostałych zmian odsyłam Was do najnowszego zarządzenia Księdza Arcybiskupa.

Pan Jezus zapewnił nas, że pozostanie z nami aż do skończenia świata. Ufajcie Jego Miłosierdziu. Kochajcie całym sercem. Módlcie się o zbawienie swojej duszy.

Niech Matka Najświętsza, Królowa Różańca Świętego uprasza nam Bożą opiekę a Jej wstawiennictwo zachowa nas w zdrowiu.

Ks. Piotr, proboszcz wraz z księżmi Piotrem i Arkadiuszem.