ZARZĄDZENIA ARCYBISKUPA

Poniżej zamieszczamy treść najnowszego zarządzenia Arcybiskupa z dnia 28 maja 2020r.
TREŚĆ ZARZĄDZENIA