ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „APERTUM COR”

Serdecznie zapraszamy Cię na nasze próby!
W każdy poniedziałek, od godziny 18:00 do 20:30, do sali pod kościołem.
Telefon kontaktowy: +48 537 226 395.

Nasze próby to czas wytężonej pracy, ale jednocześnie wielkiego relaksu
i ładowania akumulatorów na cały nowy tydzień różnych obowiązków i zajęć.
Czekamy na Ciebie :)!!!

.

.

MISJA I CEL DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU:
Członkowie Zespołu poprzez swój śpiew pragną oddawać chwałę Bogu i służyć ludziom, by mogli lepiej i piękniej przeżywać liturgię oraz wszelkie uroczystości. Ważnym aspektem jest również samorozwój muzyczny i wokalny oraz doskonalenie umiejętności wykonawczych, poprzez poznawanie i performowanie wartościowych utworów muzycznych.

DYRYGENT ZESPOŁU:
Kamil Gojowy

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU:
Zespół powstał w listopadzie 2017 r. jako Chór Mieszany „Apertum Cor” Parafii Matki Bożej Różańcowej w Katowicach Zadolu z inicjatywy parafian oraz ówczesnego księdza proboszcza Piotra Kluczki. Od tego czasu zespół prężnie rozwija swoją działalność muzyczną, koncertując głównie w parafii i podczas wydarzeń lokalnych. W roku 2019 Chór wystąpił na VIII Lubelskim Festiwalu Chórów Parafialnych oraz wziął udział w III Czerwcowych Spotkaniach Chóralnych w parafii św. Wawrzyńca w Mikołowie, gdzie zaprezentował szeroki repertuar muzyki dawnej.
W styczniu 2020 roku Chór „Apertum Cor” przygotował koncert polskich kolęd renesansowych. Od listopada 2020 roku do początku 2021 roku śpiewacy-amatorzy dokonywali nagrań utworów chóralnych takich kompozytorów, jak: Zoltan Kodaly, Mariano Garau, Arvo Pärt czy Giovanni Pierluigi da Palestrina.
W roku 2021 Zespół zdobył Srebrne i Brązowe Pasmo na II Ogólnopolskim Konkursie Chórów „O Crux Ave”, Srebrne Pasmo na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Resovia Sings” oraz Srebrne Pasmo na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej „Cantantes Lublinensis”. W roku 2022 Zespół wywalczył sobie Złoty Dyplom (kategoria: chóry osób dorosłych) na Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Sakralnej „Dona Nobis Pacem” we Wrocławiu. Od listopada 2022 roku Zespół jest członkiem Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr.

NAZWA ZESPOŁU:

„APERTUM COR” znaczy otwarte serce. Takie serca, umysły i usta pragniemy mieć, aby tworzyć coś pięknego i docierać z tym do innych!

ODROBINKĘ WIĘCEJ O ZESPOLE:
Szczegółowe informacje na temat działalności, jak i osoby Dyrygenta naszego Zespołu, a także nagrania czy wyróżnienia znajdziesz w poszczególnych zakładkach strony, do śledzenia których mocno Cię zachęcamy!