KAPŁANI

ksKS. PIOTR KLUCZKA
Proboszcz

Ksiądz Proboszcz urodził się 26 września 1967 roku w Katowicach i pochodzi z sąsiedniej parafii św. Rodziny w Katowicach. Ukończył Szkołę Podstawową nr 11 w Katowicach – Brynowie; Szkołę Zawodową ZZDZ w Katowicach oraz Technikum przy ul. Mikołowskiej w Katowicach. W 1988 roku rozpoczął studia na Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach.

14 maja 1994 roku w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Damiana Zimonia (obecnie arcybiskupa). Na swoim obrazku prymicyjnym wypisał słowa: „Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną”.

W latach studiów teologicznych jako kleryk pełnił posługę duszpasterską w pogotowiu opiekuńczym oraz w areszcie; następnie po święceniach diakonatu odbywał staż duszpasterski w parafii pw. Ciała i Krwi Pańskiej w Mysłowicach – Ławkach. Pierwszym miejscem jego pracy duszpasterskiej po święceniach kapłańskich była parafia pw. św. Bartłomieja w Bieruniu Starym (5 lat); następnie pracował w parafiach: pw. Matki Bożej Różańcowej w Rudzie Śląskiej – Halembie (5 lat); pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Piekarach Śląskich – Dąbrówce Wielkiej (3 lata); pw. Serca Pana Jezusa w Mysłowicach (4 lata); pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach (3 lata) oraz pw. św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach (2 lata).

Ksiądz Proboszcz interesuje się teologią życia wewnętrznego oraz akwarystyką. Jak sam o sobie mówi, w jego życiu duchowym najważniejszą rolę odgrywają duchowość franciszkańska i salezjańska.


KS. ARKADIUSZ SITKO
Wikariusz

Ks. Arkadiusz Sitko pochodzi z Mikołowa, w którym 10 lipca 1977 roku się urodził oraz m.in. ukończył Szkołę Podstawową nr 3 i Zespół Szkół Technicznych.

Studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach ukończył z tytułem magistra teologii pastoralnej, ponadto studiując podyplomowo na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego uzyskał tytuł biegłego w naukach teologicznych (Licencjat Kościelny).

Święcenia kapłańskie przyjął 11 maja 2002 roku z rąk abp. Damiana Zimonia. Na swoim obrazku prymicyjnym wypisał hasło: „Złożyłem w Panu całą nadzieję”.

Dotychczas pracował w parafiach: św. Antoniego w Chorzowie (2002 – 2006); Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach – Murckach (2006 – 2010); św. Teresy w Rybniku – Chwałowicach (2010 – 2012) i św. Barbary w Rudzie Śląskiej – Bykowinie (2012 – 2016). Ponadto przez 8 lat pracował w Diecezjalnym Duszpasterstwie Ministrantów. W Chorzowie i Katowicach posługiwał jako kapelan szpitalny.

Zainteresowania ks. Arkadiusza to podróże po Europie, dobra książka, język włoski i wszystko, co jest związane z Włochami.


KS. PROF. IRENEUSZ CELARY
Rezydent

W przygotowaniu.