KAPŁANI

ksKS. PIOTR KLUCZKA
Proboszcz

Ksiądz Proboszcz urodził się 26 września 1967 roku w Katowicach i pochodzi z sąsiedniej parafii św. Rodziny w Katowicach. Ukończył Szkołę Podstawową nr 11 w Katowicach – Brynowie; Szkołę Zawodową ZZDZ w Katowicach oraz Technikum przy ul. Mikołowskiej w Katowicach. W 1988 roku rozpoczął studia na Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach.

14 maja 1994 roku w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Damiana Zimonia (obecnie arcybiskupa). Na swoim obrazku prymicyjnym wypisał słowa: „Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną”.

W latach studiów teologicznych jako kleryk pełnił posługę duszpasterską w pogotowiu opiekuńczym oraz w areszcie; następnie po święceniach diakonatu odbywał staż duszpasterski w parafii pw. Ciała i Krwi Pańskiej w Mysłowicach – Ławkach. Pierwszym miejscem jego pracy duszpasterskiej po święceniach kapłańskich była parafia pw. św. Bartłomieja w Bieruniu Starym (5 lat); następnie pracował w parafiach: pw. Matki Bożej Różańcowej w Rudzie Śląskiej – Halembie (5 lat); pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Piekarach Śląskich – Dąbrówce Wielkiej (3 lata); pw. Serca Pana Jezusa w Mysłowicach (4 lata); pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach (3 lata) oraz pw. św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach (2 lata).

Ksiądz Proboszcz interesuje się teologią życia wewnętrznego oraz akwarystyką. Jak sam o sobie mówi, w jego życiu duchowym najważniejszą rolę odgrywają duchowość franciszkańska i salezjańska.


KS. TOMASZ BIERAS
Wikariusz


KS. PROF. IRENEUSZ CELARY
Rezydent