ŚP. KS. ZYGMUNT KLOSE

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Zygmunt,
którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem,
radował się wiecznie w niebieskiej chwale.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

fot. Piotr Porwisz