INTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

26 listopada 2023 - 3 grudnia 2023

Niedziela 26 listopada 2023

7:00Za + Stanisławę Niemiec w 3. rocznicę śmierci.
8:30Przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej i św. Józefa w intencji Małgorzaty z okazji kolejnej rocznicy urodzin z prośbą o Boże Błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla niej i całej rodziny.
10:00W intencji kolejarzy i ich rodzin oraz za ++ kolejarzy.
11:30Za + Barbarę Zahorską - Markiewicz oraz za ++ z rodziny Zahorskich i Markiewicz.
13:00Za ++ Józefa Małuch, Sławomira Krawiec i za ++ rodziców oraz teściów.
16:30Nabożeństwo z aktem poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi.
17:00Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej Różańcowej w intencji Teresy z okazji kolejnej rocznicy urodzin z podziękowaniem za przeżyte lata oraz z prośbą o Boże Błogosławieństwo.

Poniedziałek 27 listopada 2023

7:00Za ++ zalecanych.
Za + Norberta Janota w 35 rocznicę śmierci, żonę Irenę, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron.
18:00Za ++ mamę Paulinę Wawrzynek i jej męża Eryka.

Wtorek 28 listopada 2023

7:00Za ++ zalecanych.
18:00Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej Różańcowej w intencji Witolda Cichoń z podziękowaniem za dar życia w 60. rocznicę urodzin oraz z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia.
Za + Ilonę Zygmunt - od Wspólnoty Kręgu Biblijnego.

Środa 29 listopada 2023

7:00Za ++ rodziców Jana i Genowefę oraz Mariana, Tadeusza, Augustyna, Stanisława, Piotra i Annę.
18:00Za ++Tadeusza Gulba, Zdzisława Sidorskiego i Halinę Witkowską - od Zakładu Pogrzebowego Zorza - Zeus.

Czwartek 30 listopada 2023

7:00Do Miłosierdzia Bożego w intencji + Marzeny.
18:00Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej Różańcowej w intencji męża Eugeniusza z okazji urodzin oraz o BOże Błogosławieństwo dla wnuków i prawnuków.

Piątek 1 grudnia 2023

7:00Za parafian
18:00Za parafian - CARITAS.
Za + ojca Jana w kolejną rocznicę śmierci, mamę Marię Taratułów, męża Roberta, syna Krzysztofa, wnuka Adriana, synową Jolantę i ++ z pokrewieństwa.

Sobota 2 grudnia 2023

7:00Przez Niepokalane Serce Maryi w intencji grupy Żywego Różańca i księdza opiekuna.
18:00Za + Urszulę Wełniak.

Niedziela 3 grudnia 2023

7:00Za + Piotra Górny - od rodziny.
8:30Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej Różańcowej w intencji Barbary Norek z okazji 70 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla niej i całej rodziny.
10:00Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej Różańcowej przez wstawiennictwo św. Barbary w intencji górników i ich rodzin z okazji "Barbórki", oraz za zmarłych i poległych górników na Kopalni "Wujek".
11:30Za + mamę Irenę Szołtysek we wspomnienie ziemskich urodzin oraz + męża Henryka, + krewnych i znajomych.
13:00Za + ojca Bogdana Szymik w 12. rocznicę śmierci, żonę Wandę Szymik i wszystkich ++ z rodziny.
16:30NIESZPORY.
17:00Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej Różańcowej z prośbą o dary Ducha Świętego i zdrowie dla Janiny.