BIERZMOWANIE

bierzmowanie

Terminy spotkań dla kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w roku szkolnym 2017/2018

16 – 17.X      spotkanie wyjazdowe Koniaków Emaus;
06.XI – 16.30 spowiedź święta, Msza Święta i spotkania w grupach;
11.XII – 16.30 spowiedź święta, Msza Święta i spotkania w grupach;
08.I – 16.30 spowiedź święta, Msza Święta i spotkania w grupach;
12.II – 16.30 spowiedź święta, Msza Święta i spotkania w grupach;
05.III – 16.30 spowiedź święta, Msza Święta i spotkania w grupach;
09.IV – 16.30 spowiedź święta, Msza Święta i spotkania w grupach;

W maju przewidziany jest egzamin końcowy. Na egzamin kandydat przygotowuje:

  • Odpowiednio uzupełniony indeks;
  • Zeszyt do religii;
  • Zaświadczenie o zaliczonym materiale z religii;
  • Życiorys patrona (jeśli jest konieczna zmiana patrona ze Chrztu Świętego);

Wszelkie informacje u ks. Arkadiusza w kancelarii parafialnej:

  • Wtorki od 16.00 do 17.30
  • Czwartki od 16.00 do 17.30