GRUPY

„Szczególnym znakiem czasu jest dzisiaj wzrastająca potrzeba przynależności do jakiejś wspólnoty. Zwłaszcza w wielkim mieście człowiek często czuje się dotkliwie samotny i jakby pozbawiony możliwości aktywnego współtworzenia życia społecznego, jakby przymuszony do bierności. Wejście do autentycznej wspólnoty pomaga mu przełamać te braki i odnaleźć siebie poprzez głębsze bycie z innymi i dla innych.

Również Kościół polski wzbogacił się o wiele nowych wspólnot (…) Wspólnoty te kształtują nowy styl bycia katolikiem i nowy styl odpowiedzialności za Kościół i za wiarę: styl, który cechuje radość wiary, czynny udział w życiu Kościoła, zaangażowanie apostolskie oraz głębsza wrażliwość charytatywna”

Jan Paweł II , Przemówienie, Olsztyn – 6 czerwiec 1991 rok

TERMINARZ SPOTKAŃ GRUP I WSPÓLNOT

WSPÓLNOTA LITURGICZNA – sobota, o godz. 9.30 w salce pod kościołem
GRUPA ŻYWEGO RÓŻAŃCA – pierwsza sobota miesiąca, o godz. 8.00 w salce pod kościołem
III ZAKON FRANCISZKAŃSKI – drugi poniedziałek miesiąca, o godz. 17.00 w salce pod kościołem
KRĄG BIBLIJNY – czwartek (co dwa tygodnie), o godz. 19.15 w salce pod kościołem
PARAFIALNA „CARITAS” – w różnych terminach i okresowo
GRUPA MODLITEWNA WSPÓLNOTA „WIECZERNIK” – wieczorna Msza św. w pierwszy czwartek miesiąca
BUDOWNICZOWIE KOŚCIOŁA – wieczorna Msza św. w pierwszą sobotę miesiąca
WSPÓŁPRACOWNICY SALEZJAŃSCY – trzeci piątek miesiąca, o godz. 17.00 w salce pod kościołem
KOŚCIÓŁ DOMOWY (OAZA RODZIN) – raz w miesiącu, w różnych terminach