BUDOWNICZY KOŚCIOŁA

KS. ZYGMUNT KLOSE
ur. 26 kwietnia 1950 r. – zm. 23 grudnia 2021r.


Proboszcz w latach 1984 – 2016
Dziekan dekanatu Katowice-Panewniki w latach 2006-2015

Studia teologiczne (1968 – 1975) ukończył w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym (Kraków). Święcenia kapłańskie przyjął 27 marca 1975 roku w Katowicach.

Pracował w parafii p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach (1975); w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach Piotrowicach (1975 – 1978); w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Tychach (1978 – 1981); w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej – Goduli (1981 – 1983).

W latach 70-tych i 80-tych XX wieku założył kilka młodzieżowych Wspólnot Biblijnych (w Katowicach Piotrowicach, w Tychach, w Rudzie Śląskiej oraz w Katowicach Zadolu), a w 1991 roku Wspólnotę Świętego Krzyża.

W 1983 roku został mianowany budowniczym kościoła i organizatorem nowej Parafii w Katowicach Zadolu. Od czerwca 1984 był administratorem Parafii, a we wrześniu tegoż roku otrzymał dekret Proboszcza. Jako Proboszcz kierował budową kościoła i obiektów towarzyszących oraz zorganizował życie parafialne. Od 1992 roku pełnił funkcję archidiecezjalnego Duszpasterza pań pracujących na probostwach. W latach 2006-2015 sprawował funkcję dziekana dekanatu Katowice – Panewniki.

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Zygmunt,
którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem,
radował się wiecznie w niebieskiej chwale.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

fot. Piotr Porwisz