NAMASZCZENIE CHORYCH

namaszczenieJak sama nazwa wskazuje, jest to sakrament uzdrowienia chorego (wiatyk); daje siłę i ulgę w cierpieniu. Tegoż sakramentu nie udziela się zmarłym! dlatego też należy odpowiednio wcześniej wezwać kapłana. Jeśli przy wiatyku ma być udzielona Komunia Święta, prosimy o przygotowanie krzyża oraz świec. Zachęcamy domowników, obecnych w czasie wizyty kapłana, do czynnego uczestnictwa w liturgii sakramentu, by wspierać chorego swoją modlitwą. W wypadku dłuższej choroby czy też z racji podeszłego wieku, można poprosić o regularne udzielanie Eucharystii. W naszej Parafii kapłani z Komunią Świętą odwiedzają chorych i starszych w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 8.00 wg zapisów w Kancelarii Parafialnej. Można także przyjmować Komunię np. w każdą niedzielę po wcześniejszym ustaleniu z nadzwyczajnym Szafarzem Komunii Św. dzwoniąc do Kancelarii lub na Probostwo.