POGRZEBY

Aby dokonać w Parafii wszelkich formalności związanych z pogrzebem, najpierw trzeba udać się do lekarza po kartę zgonu zmarłego. Następnie z kartą zgonu oraz dowodem osobistym zmarłego udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu uzyskania aktu zgonu. Akt zgonu jest bardzo ważnym dokumentem, ponieważ na jego podstawie, strona kościelna może dokonać pochówku zmarłego. Po uzyskaniu wyżej wymienionych dokumentów, należy udać się do Kancelarii Parafialnej (lub na Probostwo), gdzie przedstawiamy akt zgonu oraz kartę zgonu, a następnie ustalamy datę i godzinę pogrzebu. W przypadku pogrzebu parafianina z innej Parafii, potrzebna jest dodatkowo zgoda tamtejszego ks. Proboszcza.