DZIEJE PARAFII

 • 13 stycznia 1983 r.: Biskup ordynariusz katowicki Herbert Bednorz podejmuje decyzję o powstaniu nowej parafii i budowie kościoła na osiedlu Zadole w Katowicach. Dekret budowniczego kościoła otrzymał ks. Zygmunt Klose.
 • 20 czerwca 1983 r.: Poświęcenie na lotnisku Muchowiec w Katowicach, przez Papieża Jana Pawła II kamienia węgielnego dla mającego powstać na Zadolu kościoła.
 • 17 lipca 1983 r.: Ks. Zygmunt Klose sprawował pierwszą Msza św. na terenie tworzącej się Parafii (w Domu Rencisty).
 • 16 października 1983 r.: W ramach wizytacji kanonicznej ks. biskup Janusz Zimniak odwiedził teren planowanej budowy zadolańskiej świątyni.
 • 26 marca 1984 r.: Rozpoczęcie właściwych prac przy budowie tymczasowej kaplicy.
 • 2 czerwca 1984 r.: Uroczystość pobłogosławienia tymczasowej kaplicy na Zadolu przez ordynariusza katowickiego ks. biskupa Herberta Bednorza.
 • 19 sierpnia 1984 r.: Z ambon wszystkich kościołów ówczesnego dekanatu Katowice Południe odczytano dekret erygujący nową parafię – Matki Bożej Różańcowej, w Katowicach Zadolu. Administratorem parafii został mianowany ks. Zygmunt Klose.
 • wrzesień 1984 r.: Pierwszym proboszczem Parafii został jej dotychczasowy administrator – ks. Zygmunt Klose.
 • 23 lutego 1985 r.: Zakończenie remontu budynku przy ulicy Zadole 36 – przeznaczonego na tymczasowe probostwo.
 • 10 kwietnia 1985 r.: Pierwsze spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej.
 • 23 września 1985 r.: Rozpoczęcie prac przy budowie nowego kościoła.
 • 2 czerwca 1987 r.: Uroczysty akt wmurowania kamienia węgielnego w mury powstającego kościoła przez ks. biskupa Damiana Zimonia.
 • 20 kwietnia 1988 r.: Śmiertelny wypadek na placu budowy nowego kościoła.
 • 21 – 23 października 1988 r.: Wizytacja kanoniczna ks. biskupa Czesława Domina. Pierwsza na Zadolu uroczystość udzielenia sakramentu Bierzmowania.
 • 13 października 1991 r.: Odpust Parafialny. Dzień „otwartych drzwi” nowego kościoła.
 • 21 listopada 1991 r.: Osadzenie na dzwonnicy kościoła pięciometrowego krzyża.
 • 25 marca 1992 r.: Konsekracja kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Katowicach na Zadolu przez ks. arcybiskupa Damiana Zimonia.
 • 20 lutego 1993 r.: Złoty jubileusz kapłaństwa księdza seniora Józefa Skornii. Wygłoszenie homilii przez ks. arcybiskupa Jerzego Strobę z Poznania.
 • 2 – 3 października 1993 r.: Wizytacja kanoniczna metropolity katowickiego ks. arcybiskupa Damiana Zimonia.
 • 3 maja 1994 r.: Uroczystość wprowadzenia do kościoła figury Najświętszej Maryi Panny.
 • czerwiec 1994 r.: Rozpoczęcie budowy nowego probostwa.
 • 9 października 1994 r.: Odpust parafialny. Poświęcenie figury Matki Bożej oraz otwarcie kaplicy Miłosierdzia Bożego.
 • 18 – 26 marca 1995 r.: Pierwsze Misje Święte w Parafii prowadzone przez Ojców Oblatów NMP. Umieszczenie ostatniego dnia misji obok kościoła sześciometrowego krzyża misyjnego.
 • 30 października 1995 r.: Transmisja przez radio archidiecezjalne nabożeństwa różańcowego z Zadola.
 • 17 – 18 stycznia 1997 r.: Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Poświęcenie w czasie uroczystości przez ks. arcybiskupa Damiana Zimonia stacji Drogi Krzyżowej.
 • 6 stycznia 1998 r.: Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w kościele.
 • 8 – 9 października 1999 r.: Wizytacja kanoniczna ks. biskupa Gerarda Bernackiego.
 • 2 maja 2000 r.: Srebrny jubileusz kapłaństwa ks. proboszcza Zygmunta Klosego.
 • 2 października 2001 r.: Początek akcji wydawania śniadań dla dzieci przez parafialny Zespół Charytatywny.
 • grudzień 2001 r.: Ukazał się pierwszy numer czasopisma parafialnego.
 • 2 czerwca 2002 r.: Msza prymicyjna pierwszego kapłana z parafii na Zadolu – księdza Krzysztofa Szeji (franciszkanina konwentualnego).
 • 8 września 2002 r.: Otwarcie biblioteki parafialnej.
 • 13 kwietnia 2003 r.: Poświęcenie dzwonów przez biskupa Gerarda Bernackiego.
 • 1 listopada 2003 r.: Rozpoczęcie przez członków Wspólnoty Świętego Krzyża udzielania bezpłatnych korepetycji dzieciom i młodzieży.
 • 20 – 28 marca 2004 r.: Drugie Misje Święte w Parafii prowadzone przez Ojców Werbistów.
 • 25 marca 2004 r.: Początek obchodów jubileuszu 20-lecia Parafii.
 • 27 marca 2005 r.: 30. rocznica święceń kapłańskich ks. proboszcza Zygmunta Klosego.
 • 1 – 8 kwietnia 2005 r.: Modlitwa Parafii za Ojca św. Jana Pawła II. Odprawienie w piątek 8 kwietnia Mszy św. pogrzebowej za zmarłego Papieża.
 • sierpień 2005 r.: Zamontowanie w pobliżu probostwa billboardu, z przeznaczeniem na plakaty o tematyce ewangelizacyjnej.
 • 21 – 23 października 2005 r.: Wizytacja kanoniczna metropolity katowickiego ks. arcybiskupa Damiana Zimonia.
 • 21 października 2005 r.: Poświęcenie przez ks. arcybiskupa Damiana Zimonia mozaiki Matki Bożej.
 • grudzień 2005 r.: Zamontowanie zewnętrznego oświetlenia kościoła (strona prawa oraz główna).
 • 1 stycznia 2006 r.: Proboszcz Parafii – ks. Zygmunt Klose – został dziekanem Dekanatu Katowice Panewniki.
 • marzec 2006 r.: Generalna wymiana nagłośnienia w kościele na Zadolu.
 • 16 lipca 2006 r.: Transmisja w radio eM Mszy św. z zadolańskiego kościoła.
 • grudzień 2006 r. – kwiecień 2007 r.: Instalacja nowego ogrzewania kościoła.
 • 22 maja 2007 r.: Poświęcenie przez ks. biskupa Józefa Kupnego mozaik przedstawiających Tajemnice Różańca Świętego.
 • sierpień 2007 r.: Instalacja monitoringu w kościele.
 • 27 września 2007 r: W Parafii rozpoczęły się warsztaty przedmałżeńskie: „Jak zbudować szczęśliwą rodzinę”.
 • grudzień 2007 r. – marzec 2008 r.: Renowacja wnętrza kościoła (generalne malowanie, wymiana posadzki w kościele, odnowienie stacji Drogi Krzyżowej, instalacja nowego oświetlenia, odnowienie ambony, ołtarza, figur i chrzcielnicy; zamieszczenie bocznych ławek).
 • luty 2008 r.: Umieszczenie przy figurze Najświętszej Maryi Panny złotych róż symbolizujących wota, ofiarowanych przez parafian Maryi za wysłuchane modlitwy.
 • Marzec 2008 r.: Instalacja nowych ławek w kościele (wzdłuż bocznych ścian).
 • Maj 2008 r.: Uruchomienie nowej strony internetowej Parafii.
 • Październik 2008 r.: Od parafialnej uroczystości odpustowej w sprzedaży jest kalendarz parafialny z okazji jubileuszu 25-lecia Parafii.
 • 25 marca 2009 r.: Uroczysta Eucharystia z okazji jubileuszu 25-lecia Parafii. We Mszy św., sprawowanej pod przewodnictwem ks. biskupa Józefa Kupnego, uczestniczyli kapłani pracujący w minionych latach na Zadolu.
 • 25 marca 2009 r.: W trakcie uroczystości jubileuszowej Parafii Biskup Józef Kupny dokonał poświęcenia nowej figury Matki Bożej umieszczonej na frontonie kościoła.
 • 10 maja 2009 r.: Prymicje parafianina ks. Krzysztofa Matuszewskiego, który dzień wcześniej przyjął święcenia kapłańskie w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach.
 • 2 czerwca 2009 r.: 25 rocznica poświęcenia tymczasowej kaplicy na Zadolu. Do jubileuszu nawiązywał artykuł opublikowany w miesięczniku parafialnym „Miriam”.
 • 12 – 26 czerwca 2009 r.: Parafialna jubileuszowa pielgrzymka do maryjnych sanktuariów Europy.
 • 19 września 2009 r.: Inauguracja działalności Akademii Wolnego Czasu, prowadzonej przez Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników. 
 • 11 października 2009 r.: Uroczysty odpust parafialny w jubileuszowym roku 25-lecia istnienia Parafii. Odpustowi przewodził ks. biskup Gerard Bernacki, który m.in. poświęcił przywiezioną z Fatimy figurę Matki Bożej Fatimskiej.
 • 11 października 2009 r.: Pierwsze nabożeństwo fatimskie na Zadolu.
 • 4 grudnia 2009 r.: W trakcie uroczystości barbórkowych poświęcona została węglowa figura św. Barbary.
 • Styczeń 2010 r.: Inauguracja Mszy św. rocznicowych dla małżeństw. W pierwsze niedziele miesiąca suma sprawowana jest w intencji małżonków obchodzących w danym roku okrągłe rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa.
 • 12 styczeń 2010 r.: W Parafii odbył się Międzyszkolny Konkurs Jasełkowy dla uczniów Szkół Specjalnych.
 • Luty 2010 r.: W ramach zorganizowanych pierwszy raz na Zadolu ferii, dzieci uczestniczyły we wspólnych zajęciach (zabawy i konkursy, projekcje filmowe, zajęcia plastyczne, wycieczki, itp.).
 • 25 – 26 kwietnia 2010 r.: Jubileusz Proboszcza Parafii ks. dziekana Zygmunta Klosego – 35. rocznica święceń kapłańskich i 60. rocznica urodzin.
 • 9 maja 2010 r.: Prymicje parafianina ks. Jacka Pawlusa, który dzień wcześniej przyjął święcenia kapłańskie w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach.
 • 13 maja 2010 r.: Nabożeństwo fatimskie. W trakcie procesji figurę Matki Bożej Fatimskiej, w związku z Rokiem Kapłańskim, nieśli Kapłani pracujący na Zadolu.
 • 14 – 21 czerwca 2010 r.: Parafialna pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach oraz innych miejsc świętych we Włoszech.
 • 29 sierpnia 2010 r.: Setny raz grupa Parafian z Zadola brała udział w Nocy Pokuty w Turzy Śląskiej.
 • 12 grudnia 2010 r.: Inauguracja nowego instrumentu organowego w kościele na Zadolu, w trakcie koncertu organowego profesora Juliana Gembalskiego.
 • Styczeń 2011 r.: II edycja ferii dla dzieci na Zadolu.
 • 18 – 20 lutego 2011 r.: Wizytacja kanoniczna ks. biskupa Józefa Kupnego.
 • 17 lutego 2011 r.: W trakcie wizytacji kanonicznej ks. biskup Józef Kupny poświęcił nowe organy kościoła na Zadolu.
 • 30 kwietnia 2011 r.: Biskup Józef Kupny dokonał poświęcenia nowego Krzyża Misyjnego, usytuowanego obok świątyni na Zadolu.
 • 30 kwietnia 2011 r.: W Parafii odbył się Konwent Wielkanocny kapłanów Dekanatu Katowice Panewniki.
 • 24 – 26 czerwca 2011 r.: Parafialna pielgrzymka do sanktuariów południowo-wschodniej Polski (Bochnia, Tuchów, Lipniki, Dukla, Miejsce Piastowe, Haczów, Stara Wieś, Jarosław, Łańcut, Tarnów, Dębowiec, Kalwaria Pacławska).
 • 19 – 23 września 2011 r.: Parafialna pielgrzymka na Litwę i Suwalszczyznę (m.in.: Wilno, Troki, Kowno, Augustów, Studzieniczna, Wigry, Sejny, Niepokalanów).