WSPOLNOTA RODZIN KATOLICKICH

Wspólnotę Rodzin Katolickich przy naszej parafii tworzą małżeństwa starsze stażem małżeńskim, które spotykają się raz w miesiącu na spotkaniu formacyjnym z udziałem kapłana organizowanym w mieszkaniach jej członków naprzemiennie. Stawiają sobie za cel rozwijanie osobistej zażyłości z Jezusem, a dzięki niej budowanie prawdziwie chrześcijańskich relacji małżeńskich i rodzinnych. Jedność małżeńska, miłość, dobroć, dawanie świadectwa umiłowania Jezusa, wiara przekazywana dzieciom i wnukom – tym między innymi starają się żyć na co dzień.

Spotkanie miesięczne składa się z następujących części stałych:

  • dzielenia się życiem (dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku)
  • modlitwy:
  • formacji (dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego, konferencja ks. moderatora)

Parą animatorską są obecnie państwo Barbara i Damian Spendel.