EUCHARYSTIA

eucharystia

„Centralnym punktem życia religijnego Kościoła jest Eucharystia. Posiada ona szczególne znaczenie pośród wszystkich sprawowanych w liturgii Kościoła sakramentów. Z tego powodu Kościół zobowiązuje wierzących pod grzechem do brania w niej udziału w każdą niedzielę i nakazane święta kościelne.
Jezus celebrując z uczniami w Wieczerniku Ostatnią Wieczerzę ustanowił Eucharystię jako pamiątkę swej męki i zmartwychwstania – doskonałego wyzwolenia ludzkości z niewoli grzechu i śmierci. Uobecnił swą Tajemnicę Paschalną, którą polecił swoim uczniom celebrować aż do swego powtórnego przyjścia. Tajemnica a uobecnia ofiarę złożoną przez Jezusa na krzyżu. Wtedy też ustanowił Apostołów kapłanami Nowego przymierza.”

Zapraszamy do zapoznania się z godzinami celebracji Eucharystii oraz nabożeństw odprawianych w naszym kościele. KLIK