RADA PARAFIALNA

SKŁAD PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ
2024 – 2029

Z urzędu:

ks. Tomasz Marecik – proboszcz
ks. Tomasz Bieras – wikariusz
Maciej Niemiec – organista

Z mianowania proboszcza:
Zbigniew Cerek – Żywy Różaniec
Magdalena Lipowicz – Franciszkański Zakon Świeckich
Gabriela Wawrzynek – Salezjanie Współpracownicy
Łukasz Zigler – Scholka Dziecięca
Barbara Nowak – Caritas i Krąg Biblijny
Marcin Galus – Grupa Adoracyjna

Z wyboru Parafian:
Barbara Knapik
Elżbieta Zigler                      
Józef Sołtysik                       
Marta Pławecka                    
Danuta Kolon
Krzysztof Kajzer
Romuald Płaza

RADA EKONOMICZNA:
ks. Tomasz Marecik – proboszcz
Sylwia Galus
Hanna Kowala
Damian Spendel