KRĄG BIBLIJNY

Spotkania w III wtorki miesiąca po Mszy wieczornej.

W naszej Parafii Krąg Biblijny działa od kilkunastu lat. Obecnie spotkania tej kilkunastoosobowej grupy dorosłych odbywają się dwa razy w miesiącu – w czwartki po wieczornej Mszy Świętej.

W poprzednich latach tematyka spotkań dotyczyła głównie Ewangelii, a w tym roku formacyjnym spotkania koncentrują się na dyskusji nad przeczytanymi fragmentami Starego Testamentu. Oprócz fragmentów czytanych w ramach przygotowań do dyskusji, od września 2011 r. członkowie Kręgu Biblijnego czytają codziennie po rozdziale ze Starego i Nowego Testamentu. W ten sposób – na podstawie schematu zapożyczonego z pisma „Wieczernik” – uczestnicy wspólnoty realizują swoje postanowienie przeczytania całego Pisma Świętego w jeden rok. Okazuje się, że takie zobowiązanie jest ogromną mobilizacją, a jednocześnie regularna lektura powoduje, że – jak wspomniała uczestniczka wspólnoty – aż chce się czytać, by wiedzieć coraz więcej (…). I każdy bardzo szybko odkrywa, że jest wiele fragmentów, z którymi nie zetknął się nigdy w życiu.

Można zapytać, po co czytać Biblię w taki sposób. Odpowiedź jest właściwie oczywista: czytając Biblię poznajemy Boga. Poznanie całej Biblii daje gruntowne spojrzenie na historię zbawienia. Można też powiedzieć: wypada, by chrześcijanin znał całe Pismo święte.

Dlatego też Krąg biblijny to nie tylko grupa osób czytających Pismo Święte. To nie miejsce, gdzie tylko czyta się i rozważa Słowa Boga. To nie tylko poznawanie dziejów historii jak przemawiał i jak działał Bóg. Uczestnicy Kręgu Biblijnym przede wszystkim  uczą się rozpoznawać Oblicze Boga w słowach Boga (Grzegorz Wielki).

Dorosłych Parafian zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniach Kręgu prosimy o kontakt z ks. Tomaszem Bierasem lub przyjście na spotkanie Kręgu.