MAŁŻEŃSTWO

małżeństwoNarzeczeni proszeni są o przybycie do Kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu spisania protokołu przedślubnego.

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty
  • aktualne świadectwo chrztu z adnotacją o stanie wolnym (zaświadczenie jest ważne tylko przez trzy miesiące)
  • zaświadczenie z nauk przedślubnych
  • zaświadczenie z poradni życia rodzinnego
  • aktualne zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (od 1 marca 2015r. – zaświadczenie jest ważne przez pół roku)
  • świadectwo ukończenia nauki religii w szkole średniej