PARAFIALNA „CARITAS”

Działalność zespołu:

  • rozdzielanie żywności otrzymanej z Caritas Archidiecezji Katowickiej;
  • przygotowywanie paczek świątecznych dla dzieci z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy;
  • pomaganie w wyposażeniu dzieci w podręczniki, zeszyty i przybory szkolne;
  • materialne wspieranie ubogich;
  • organizowanie Dnia Chorego (z okazji odpustu parafialnego);
  • udział wolontariuszek w rekolekcjach, szkoleniach i pielgrzymkach Dekanatu Katowice Panewniki.
Zespół może działać i rozwijać się dzięki hojności i wrażliwości darczyńców. Są to ofiary pieniężne zebrane podczas pierwszopiątkowych Mszy św., indywidualne datki, sponsoring akcji dożywiania dzieci oraz inne formy pomocy.