REDAKCJA


REDAKTOR NACZELNY:

ks. Krzysztof Fulek (2001 – 2003)
Piotr Porwisz (2003 – 2021)
ks.Tomasz Marecik (2023 – nadal)

REDAKCJA:
Andrzej Broniewski (2006 – 2012)
Małgorzata Markowska (Kopernik) (2006 – 2021)
Barbara Dobias (2006 – 2019)
Małgorzata Porwisz (2006 – 2021)
Michał Szponik (2006 – 2009)
Tomasz Papciak (2011 – 2021)
Magdalena Cecot (Kowalczyk) (2012 – 2021)
ks.Tomasz Bieras (2023 – nadal)