NABOŻEŃSTWA MAJOWE

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych: w tygodniu o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 16.30.

KONTAKT Z DUSZPASTERZAMI

Informujemy, że nasi duszpasterze zachowują rezydencję i są do dyspozycji parafian.
Telefon kontaktowy to: 32/252-49-40.