RADA PARAFIALNA

SKŁAD PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ
2022 – 2027

Z urzędu:

ks. prof. Ireneusz Celary – administrator
ks. Tomasz Bieras – wikariusz
Romuald Płaza – kościelny
Bożena Łusiak – katechetka

Z mianowania proboszcza:
Monika Koptoń – Krąg Biblijny
Magdalena Lipowicz – Franciszkański Zakon Świeckich
Gabriela Wawrzynek – Salezjanie Współpracownicy
Dorota Cerek – NewPastoral
Barbara Nowak – Parafialna Caritas
Danuta Kolon – Żywy Różaniec
Marcin Galus – Domowy Kościół
Bożena Wygas – Wieczernik modlitwy za kapłanów
Michał Błaszczyk – Służba Liturgiczna Ołtarza

Z wyboru Parafian:
Kazimierz Porwisz
Tomasz Kahnert
Eugeniusz Zerzucha
Małgorzata Lipowicz
Mateusz Płaza
Grzegorz Dziekan
Krzysztof Kajzer
Józef Sołtysik
Mateusz Kuchler
Dominika Foltyn
Danuta Zielonka

RADA EKONOMICZNA:
ks. prof. Ireneusz Celary
Romuald Płaza
Kazimierz Porwisz