OAZA RODZIN

Domowy Kościół – gałąź rodzinna Ruchu Światło – Życie, znany również jako Oaza Rodzin. Podstawową strukturę Ruchu stanowi „krąg”, liczący 5 małżeństw (nominalnie 4-7), w którym realizowana jest idea małej grupy, jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary.

W naszej parafii działają dwa kręgi (grupy) małżeństw należących do Domowego Kościoła. Staramy się pielęgnować sakrament małżeństwa, trwać w nim i czerpać z niego tę moc, jakiej udzielił nam sam Bóg w chwili jego zawarcia. Spotkania odbywają się w naszych domach (co najmniej raz w miesiącu, pod opieką kapłana), razem ubogacamy się nie tylko przez modlitwę i rozważanie słowa Bożego, ale także dzięki dzieleniu się naszym małżeńskim doświadczeniem. Jesteśmy małżonkami o bardzo różnym stażu, więc jest to tym bardziej cenne.

Staramy się czynnie włączać w życie parafii, szczególnie mając na uwadze rodziny i małżeństwa, czego dowodem są organizowane przez nas „Randki z Mocą”.

Pragniecie dołączyć do kręgu/tworzyć własny?
Skontaktujcie się z nami!

Obecni animatorzy:
I krąg – Sylwia i Marcin Galusowie: mgal77@op.pl
II krąg – Marta i Mateusz Loskotowie: martabuchacz@gmail.com

Chcecie wiedzieć więcej o Domowym Kościele?

www.dk.oaza.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej o Ruchu Światło-Życie (Oaza dzieci, młodzież, dorośli)?

www.katowice.oaza.pl