WSPÓLNOTA MISYJNA

misyjnaWspólnota Misyjna istnieje na Zadolu od 18 lat. Jej uczestnicy codziennie ofiarują Bogu dziesiątkę różańca św. w intencji wybranego kraju misyjnego; odmawiają również modlitwę Anioł Pański. Co sobotę o godzinie 11.00 uczestnicy Wspólnoty Misyjnej spotykają się, aby rozważać Pismo Święte. Każdy otrzymuje fragment z tekstem biblijnym zawierający myśl przewodnią danego spotkania.

Po rozważaniach przeznacza się czas na śpiew i zabawę. Wszyscy angażują się w modlitwę i pracę na rzecz wspólnoty.

Co roku uczestnicy wspólnoty wyjeżdżają na obóz rekolekcyjno-rekreacyjny, podczas którego codziennie biorą udział we Mszy Św., w godzinie różańcowej oraz w spotkaniu formacyjnym; organizuje się również wspólne gry i zabawy. Jednak do najważniejszych wydarzeń należy zaliczyć przyjęcie znaków wspólnotowych i otrzymanie nazwy kraju misyjnego, objętego od tej pory szczególną modlitwą.

Aktualnie animatorką Wspólnoty jest Daria Stachurka SM.